יום א', יד’ בתשרי תשע”ט
    דף הבית  |  חדר מורים  
10:16 (24/11/16)
.
מילים: מן התפילה לחן: נורית הירש
קרא עוד...
מילים: חיים חפר לחן: נורית הירש
קרא עוד...
מילים: יורם טהרלב לחן: נורית הירש
קרא עוד...
מילים: אהוד מנור לחן: נורית הירש
קרא עוד...
מילים: אהוד מנור לחן: נורית הירש
קרא עוד...
מילים: אהוד מנור לחן: נורית הירש
קרא עוד...
מילים: דן אלמוגר לחן: נורית הירש
קרא עוד...
מילים: סמדר שיר לחן: נורית הירש
קרא עוד...
מלאך מסולם יעקב מילים: יורם טהרלבלחן: נורית הירש
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
נורית הירש
שירים משותפים
השיר שלי
שיר ליום שיא
למידה בשעת חירום