יום א', טז’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  חדר מורים  
10:16 (24/11/16)
.
מלאך מסולם יעקב מילים: יורם טהרלבלחן: נורית הירש

מלאך מסולם יעקב מילים: יורם טהרלב לחן: נורית הירש *YouTube:W_Tqd4qzkrg?rel=0* בבוקר על דשא ביתי הרטוב על דשא ביתי הרטוב ירד משמיים בלובן כנפיים מלאך מסולם יעקב. מאין תבואה ואנה תצעד? מארץ הנגב אל ארץ גלעד. את מי שם תראה, מלאכנו הטוב? את אוהל עשיו ואת בית יעקב. בטרם אפתח את דלתי לקראתו אפתח את דלתי לקראתו פרש הכנפיים ועף לשמיים מלאך מסולם יעקב. חכה נא עוד רגע, חכה ואני הנה זה ארד במשעול אל גני, ופרח אקטוף מפרחי היסמין הבא אותו שי לאחי בנימין. בבוקר על דשא ביתי הרטוב... מלאך מסולם יעקב - משימה.pdf

 
 
נורית הירש
שירים משותפים
השיר שלי
שיר ליום שיא
למידה בשעת חירום