יום א', טז’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  חדר מורים  
10:16 (24/11/16)
.
מילים: מן התפילה לחן: נורית הירש

עושה שלום מילים: מן התפילה לחן: נורית הירש *YouTube:yJjUmHaC8f4?rel=0* עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל ואמרו, אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום, יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל עושה שלום במרומיו - משימה .pdf

 
 
נורית הירש
שירים משותפים
השיר שלי
שיר ליום שיא
למידה בשעת חירום